afzien van een aankoop

de consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

u kunt van de aankoop afzien door ons daarvan ondubbelzinnig op de hoogte te brengen. u kunt dit bijvoorbeeld doen door de producten terug te sturen en daar een schriftelijke verklaring bij te doen, of door een e-mail te sturen.
het is niet voldoende om de producten alleen maar terug te sturen.

de consument kan de ongebruikte goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar :

creativservices.be
henri horriestraat 3
8800 roeselare 
belgië

binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke verklaring zullen wij u terugbetalen. maar als we de producten niet ontvangen hebben of als u niet kunt aantonen dat u de producten heeft teruggestuurd, kan de terugbetaling langer op zich laten wachten. ook de verzendkosten die u aanvankelijk heeft betaald, worden terugbetaald.

u betaalt zelf de kosten voor het retourneren van de producten.